• "Open dag"

             I samband med byfesten arrangerte "Venneforeininga for VVS" fredag seminar på skulen. I eit innhaldsrikt program stod både fleire foredrag, paneldebatt og underhaldning av elevar ved musikklina.
  (01.09.14)
   
 • Opplands lokael inntaks- og formidlingsforskrift

  Opplands lokale inntaks- og formidlingsforskrift

  Det er et krav at den enkelte fylkeskommune fastsetter egen lokal forskrift om inntak til videregående opplæring. Lokal forskrift trer i kraft 01.09.2014. (31.08.14)

   
 • "Ny" kantine

  På grunn av ombyggjing av skulen så er det frå i år endringar i kantinetilbodet ved skulen. (21.08.14)

   
 • Oppmelding - privatistweb

  Frist for registrering på privatistweb for hausten 2014 er 15. september. (19.08.14)

   
 • Skysskort

  Her finn du informasjon om skysskort: (15.08.14)

   
 • Kartleggingsprøver

  Her finn du informasjon om kartleggingsprøver for elevar i Vg1: (15.08.14)

   
 • Nytt skoleadministrativt system

  Nytt skoleadministrativt system

  Oppland fylkeskommune får nytt og moderne skoleadministrativt system - Visma FLYT Skole. Nytt system skal forbedre kommunikasjonen mellom skoleadministrasjon, elever, foresatte og lærere. Skal være klart til bruk i 2017. (14.08.14)

   
 • Tobakksfri skule, tobakksfritt i skuletida.

  Fylkesopplæringssjefen har på bakgrunn av dei nye bestemmingane i tobakkskadelovas §27 oppdatert ordensreglementet for dei videregåande skulane. (13.08.14)

   

Vinstra vidaregåande skule, Gamle Skåbuveg 10, 2640 Vinstra. Tlf. 61292300. Fax 61292301. Epost vinstra.vgs@oppland.org
Ansvarleg redaktør: Ingvild Rønn Sætre.  WEB-administrator: Per Bråtet.