• Hadeland vgs

  Undervisningsstilling i matematikk

  Hadeland videregående skole har ledig 40 % årsvikariat i matematikk fra 1. august 2014. (30.07.14)

   
 • 1. inntak 2014 i Oppland er klart

  1. inntaket er klart

  6976 søkere får i dag tilbud om skoleplass i Oppland for neste skoleår. (10.07.14)

   
 • Elever og lærer i "skyen"

  Til høsten får alle elever tilbud om å lagre sine dokumenter i Microsoft Office 365. Ved skolestart innføres Skoleportal for tilgang til alle Microsoft produktene, samt at det legges til rette for enkel pålogging til IKT-verktøy som brukes i undervisningen. (26.06.14)

   
 • Flere fullfører og består videregående opplæring i Oppland

  Flere fullfører og består videregående opplæring i Oppland

  70 % av elevkullet som startet i videregående opplæring i 2008 har bestått videregående opplæring. (20.06.14)

   
 • Kunstutstillingen «Stein på stein»

  Et samarbeidsprosjekt mellom vg1 design og håndverk på hadeland videregående skole og Bergverksmuseet.  (17.06.14)

   
 • Maria Grøntjernet fikk Pierre de Coubertins elevpris 2014

  Maria Grøntjernet, elev i 3.dje klasse på idrettsfag ved Hadeland videregående skole fikk tirsdag 3. juni overrakt Pierre de Coubertins elevpris 2014. Prisutdelingen foregikk i biblioteket på Gausdal videregående skole.

    (16.06.14)

   
 • Hedersgjeng

  Heder til 5 elever i Oppland

  Tirsdag 3. juni ble den internasjonale Pierre de Coubertinprisen for 2014 delt ut til 5 elever fra Oppland. (06.06.14)

   
 • Tverrfaglig samarbeid på skolen

  Design og håndverkselevene på Hadeland videregående skole fikk utsmykningsoppdrag av medelevene på TIP. Det ble et svært vellykket samarbeidsprosjekt. (06.06.14)

   

Hadeland videregående skole Foto: Ole Sand

Pålogging til:

Outlook web access

Utdanninsvalg

vilbli.no

Skoleskyss

Opplandstrafikk

CHAT - Oppland fylkeskommune

Hadeland videregående skole, Skolelia 3, 2750 GRAN
Telefon: 61 31 77 00 E-post: hadeland.vgs@oppland.org
Ansvarlig redaktør:  Soon Elisabeth Øhrling