• Fellesmøte matematikklærerne ved Høgskolen i Gjøvik og Gjøvik vdg. skole

  Matematikklærerne ved Høgskolen i Gjøvik besøkte skolen tirsdag 17. mars for å få mer kunnskap om hvordan matematikk undervises i videregående skole (bøker, pensum, emnefordeling, digitalverktøy, undervisningsmetoder, eksamensformer m.m.). (26.03.15)

   
 • Ny utstilling på biblioteket

  Oppgaven som vi stiller ut på biblioteket er noen arbeider laget av 3. klasse på studieforberedende med formgiving i faget Design og arkitektur 3. (23.03.15)

   
 • Hva skjer i uke 13?

  Utstilling på biblioteket
  Kurs for hudpleieelever
  Filmskolen på Lillehammer
  Film: Studentvisning av Drone
  Akedag for elever på TO-avdelingen  (23.03.15)

   
 • UKENS KUNSTVERK – UKE 13

  Kunstverket som vises denne uke er Per Mannings fotografi "Leo" fra 1986
  Vi er vitne til en ganske vanlig situasjon for den som går tur med hunden. Dyret har gått ut i vannet og ser på oss med forventning: Hva vil vi gjøre nå? Er det tid for lek? (23.03.15)

   
 • Slår et slag for store oppdrag

  Tre dager i uka står praktisk snekkerarbeid på timeplanen for byggfaggutta på Gjøvik videregående skole. Selv om det er god trening med mindre oppgaver, er det større prosjekter som best ruster gutta for arbeidslivet. Det trenger skolen nå flere av. (20.03.15)

   
 • Geofaglig ekskursjon til Skeikampen: Vurdering av skredfare

  Det var strålende vintervær og bra stemning når geofagklasser fra Gjøvik- og Lillehammer vgs møttes på Skeikampen for å vurdere fare for snøskred. (17.03.15)

   
 • Hva skjer i uke 12?

  Tirsdag 17. er studiedag for elevene
  Skolemesterskap BUA
  3DRA deltar på fullskalaøvelse
  Besøk av matematikklærerne ved Høgskolen
  Utprøving av usynlig teater i kantina på fredag
  Orientering om Universitetet i Oslo (16.03.15)

   
 • UKENS KUNSTVERK – UKE 12

  Kunstverket som vises denne uke er Banksys "Segregation Wall" fra 2005. I 2003 startet Israel byggingen av en nesten 70 mil lang avsperring langs grensen til den okkuperte Vestbredden. Den består av et sammenhengende nettverk av gjerder og betong-vegger. (16.03.15)

   

Gjøvik videregående skole, Postboks 534, 2803 Gjøvik Telefon: 61 14 94 00  Telefax: 61 14 94 01 E-post: gjovik.vgs@oppland.org
Ansvarlig redaktør: Åse Sletten  Webredaktør: Tor Henrik Mikkelsgård