• 1. inntak 2014 i Oppland er klart

  1. inntaket er klart

  6976 søkere får i dag tilbud om skoleplass i Oppland for neste skoleår. (10.07.14)

   
 • Elever og lærer i "skyen"

  Til høsten får alle elever tilbud om å lagre sine dokumenter i Microsoft Office 365. Ved skolestart innføres Skoleportal for tilgang til alle Microsoft produktene, samt at det legges til rette for enkel pålogging til IKT-verktøy som brukes i undervisningen. (26.06.14)

   
 • Flere fullfører og består videregående opplæring i Oppland

  Flere fullfører og består videregående opplæring i Oppland

  70 % av elevkullet som startet i videregående opplæring i 2008 har bestått videregående opplæring. (20.06.14)

   
 • Valle og Lena slås sammen til en skole

  I dag torsdag 12. juni 2014 besluttet fylkestinget i Oppland å slå sammen Valle videregående skole og Lena videregående skole. I tillegg ble det lagt vekt på at Valle skal være hovedarena for naturbruksopplæringen gjennom å sikre høykvalitet på opplæring og ved å være framtidsrettet. Fylkestinget ble avholdt i Trysil. (12.06.14)

   
 • FNs internasjonale år for familielandbruket

  Tirsdag den 3. juni ble det satt fokus på familielandbruket i Norge og resten av verden på Honne, Biri. I følge José A. Asaba, leder for FNs internasjonale år for “Family Farming” står familielandbruket for 70 % av verdens matproduksjon. (04.06.14)

   
 • Valle vgs

  Forslag om å slå sammen Valle vgs og Lena vgs

  I går kom innstillingen fra fylkesrådmannen og fylkesopplæringssjefen om utbygging Valle. Deres forslag til vedtak er å slå sammen skolene til en skole. I tillegg foreslår de en utbygging av Presteseter og Valle som tidligere vedtatt, og med en helhetlig løsning hvor også skolestedet Lena er inkludert. (28.05.14)

   
 • Vil ta høgskoleutdanning i landbruk

  Hele 10 av Valles nåværende og tidligere elever søker seg til Høgskolen i Hedmark (HeHi) kommende studieår. Tre av elevene søker seg til bachelorstudier i skogbruk på HiHe, Evenstad. Mens hele sju elever søker jordbruksstudier (agronomi/landbruksteknikk) bachelorstudier på HiHe, Blæstad. (12.05.14)

   
 • Rekordsøkning til Naturbruk på Valle for skoleåret 2014/2015

  Søkningen til naturbruk på Valle videregående skole er betydelig høyere for neste skoleår. Totalt er det 164 ungdom som har naturbruk på Valle som førsteønske mot 137 for ett år siden. Det er 27 flere søkere, dvs. 20 % flere til skoleåret 2014/2015 sammenlignet med søkningen til inneværende skoleår. (23.04.14)

   
 • Vikar for Elev- og lærlingombudet

  Etter påske går Elev- og lærlingombud, Kjerstin G. Lundgård ut i fødselspermisjon, inn kommer Helene Kvarberg Tolstad. (11.04.14)

   
 • Profråd-verktøyet -Trenger du noen å snakke med om yrkesvalg?

  Trenger du noen å snakke med om yrkesvalg?

  15 av våre karriereveiledere på karrieresenterne i Oppland er uteksaminert og klar for å ta i bruk Profråd-verktøyet! Kartlegging og profesjonell veiledning gir et sikrere yrkes- eller utdanningsvalg. (10.04.14)

   
 • Engasjerte ungdommer

  Elev- og lærlingombudet har skrevet et leserinnlegg som har stått på trykk i flere aviser. Innlegget handler om engasjerte ungdommer og om å gi de muligheten. (09.04.14)

   
 • Internasjonalt treukers kurs i entreprenørskap

  For femte år på rad arrangerer Valle videregående skole et treukers kurs i entreprenørskap for europeisk ungdom. I år er det 10 ungdom fra Latvia, Østerrike og Nederland. Alle ankom Valle søndag 22. mars og blir fram til 12. april. Deltakerne er seks gutter og fire jenter fra Latvia,  Østerrike og Nederland. (07.04.14)

   
 • Fra RULL-samling

  Kunnskap er lønnsomt

  I dag har det vært workshop på Honne der temaet har vært hvordan vi i Oppland kan bruke vår felles kompetanse på en mer målrettet måte. Representanter fra hele fylket var samlet for å komme med innspill dette arbeidet som ledes av Oppland fylkeskommune, som en videreføring av RULL - rekruttering, utvikling og likestilling i landbruket. (03.04.14)

   
 • Årsmelding

  Årsmelding for elev- og lærlingombudet 2013-2014

  Elev- og lærlingombudet legger fram sin årsmelding for året 2013-2014. (01.04.14)

   
 • Opplandsmesterskap i Sveising Kjetil Oshaug fra Lillehammer videregående skole avd. nord

  Vinner av Opplandsmesterskap i sveising

  Kjetil Oshaug fra Lillehammer videregående skole avd. Nord er vinner av Opplandsmesterskapet i sveising 2014. (28.03.14)

   
 • Doktorgradsavhandling om samarbeid skole-næringsliv

  Doktorgradsavhandling om samarbeid skole-næringsliv

  Samarbeid skole og næringsliv i videregående skole er gjenstand for interesse i doktorgradsavhandlingen til Kyrre Romuld, ved NTNU i Trondheim. (25.03.14)

   
 • Vinner av Opplandsmesterskapet

  Vinner av Opplandsmesterskapet

  Arne Martin Lilleng, elev ved Hadeland videregående skole, ble årets vinner av Opplandsmesterskap i Manuell maskinering  for skoleåret 2013-2014. (17.03.14)

   
 • Fraværsproblematikk

  I disse dager rettes det fokus på det høye fraværet i den videregående skolen, årsakene til det høye fraværet er mange, enkeltfaktorer er vanskelig å finne. (14.03.14)

   

Aktivitetskalender

 
Valle på Facebook

Pålogging til:

Fronter

Outlook Web Access

Utdanningsvalg

Naturbruksutdanningen. Videregående opplæring med studiekompetanse
Vil skape

CHAT - Oppland fylkeskommune

Skoleskyss

Opplandstrafikk

Valle videregående skole, Boks 3, 2851 LENA  Telefon 61 14 33 50  Fax 61 14 33 51  E-post vallevdg@oppland.org

Ansvarlig redaktør: Morten Kleven  - medredaktør: Jan Skjølås - Inger-Marit Østby