• 1. inntak 2014 i Oppland er klart

  1. inntaket er klart

  6976 søkere får i dag tilbud om skoleplass i Oppland for neste skoleår. (10.07.14)

   
 • Elever og lærer i "skyen"

  Til høsten får alle elever tilbud om å lagre sine dokumenter i Microsoft Office 365. Ved skolestart innføres Skoleportal for tilgang til alle Microsoft produktene, samt at det legges til rette for enkel pålogging til IKT-verktøy som brukes i undervisningen. (26.06.14)

   
 • Flere fullfører og består videregående opplæring i Oppland

  Flere fullfører og består videregående opplæring i Oppland

  70 % av elevkullet som startet i videregående opplæring i 2008 har bestått videregående opplæring. (20.06.14)

   
 • Hei!

  På vegne av alle ansatte på skolen ønsker jeg alle elever en riktig god og velfortjent sommerferie.

  Bruk de 59 dagene frem til 18. august på en god måte, slik at dere alle er klare til å ta fatt på et nytt og spennende skoleår! (19.06.14)

   
 • Valle og Lena slås sammen til en skole

  I dag torsdag 12. juni 2014 besluttet fylkestinget i Oppland å slå sammen Valle videregående skole og Lena videregående skole. I tillegg ble det lagt vekt på at Valle skal være hovedarena for naturbruksopplæringen gjennom å sikre høykvalitet på opplæring og ved å være framtidsrettet. Fylkestinget ble avholdt i Trysil. (12.06.14)

   
 • Pierre de Coubertin prisen til Tormod Stikbakke

  Hver år tildeles Pierre de Coubertin prisen til en elev fra de fem skolene med idrettsfag i Oppland fylkeskommune. Prisen tildeles en elev som presterer høyt innenfor sin idrett eller en annen kulturell aktivitet. Eleven har også gode prestasjoner på skolen. I år gikk prisen til Tormod Stikbakke fra 3 IDRB. (12.06.14)

   
 • Ekskursjon til Dokkadeltaet for 1STA

  Den 28/5 var 1STA i Dokkadeltaet for naturfagekskursjon i økosystem  ferskvannsdelta. Dette var et samarbeid med Dokka videregående skole og ble mulig gjennom midler fra den Naturlige skolesekken. Samtidig med 1STA fra Lena var også en idrettsklasse fra Valdres (1ID) i deltaet. Til sammen var de ca 50 elever i deltaet den dagen. (06.06.14)

   
 • Forandringsfabrikken

  Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet vil foreta en kartlegging av hvordan elevene opplever skolen, og først og fremst hvordan de ønsker at skolen skal være for at de skal lære best mulig. Lena VGS er plukket ut som en av 40 skoler, en av to i Oppland til å kunne delta på dette.   (05.06.14)

   

3IDRA Isredning

Pålogging til:

 Outlook Web Access

3IDRB Isredning

Østre Toten Folkebibliotek

Triatlon

Hva skjer?

Lena vgs, Postboks 133, 2851 Lena tlf 61 14 32 80 faks 61 14 32 81 lena.vgs@oppland.org