• Hva skjer i uke 22?

  1/2 fagdag matematikk på torsdag
  1/2 fagdag samfunnsfag på fredag
  Kultursekken
  Teaterforestilling
  Friluftstur
  Verdens tobakksfrie dag (25.05.15)

   
 • UKENS KUNSTVERK – UKE 22

  Kunstverket som vises denne uke er Diego Velàzquez' maleri "Las Meninas" fra 1656. Maleriet tilhører Prado-museet i Madrid. Medlemmer av det spanske hoffet er samlet i et rommelig atelier med malerier på veggene. Noen ser mot oss, andre er opptatt med den lille piken midt på maleriet, den fem år gamle prinsessen Margarita Teresa. (25.05.15)

   
 • Ekskursjon til Roma

  I uke 18 var 2. klasse på studiespesialisering med formgiving på ekskursjon til Roma. Vi reiste nedover mandag og kom hjem lørdag 2. mai. (22.05.15)

   
 • FRISTER OG PROSEDYRER FOR KLAGE PÅ KARAKTERER (Standpunkt og eksamen) VÅREN 2015

  Klage på karakter eller annet: HUSK:
  - Skal være skriftlig
  - Skal være underskrevet (epost uten underskrift er ikke godt nok, se FOS-rundskriv 04-15) - Klagen sendes/leveres til skolen der eksamen er avholdt eller karakteren satt. (20.05.15)

   
 • Norges nest beste markedsføringsklasse» – det er oss fra Gjøvik, det!

  Markedsføring1 ved Gjøvik videregående skole var med i NM i markedsføring og tok en sterk 2. plass! (20.05.15)

   
 • Hvordan lykkes med skriftlig eksamen i norsk?

  «Det overordnete formålet med eksamen er at elevene skal vise den norskfaglige kompetansen sin. De skal lese ulike tekster og kunne sette dem inn i en faglig sammenheng, og de skal skrive en kort og en lengre tekst.» (19.05.15)

   
 • UKENS KUNSTVERK – UKE 21

  Kunstverket som vises denne uke er Dag Nordbrendens foto "Aage" fra 1987/2002. Fra serien "Be yourself tonight" (2005).  (17.05.15)

   
 • Gjovik videregående skole

  Mange spennende ledige stillinger

  Gjøvik videregående skole har ledig undervisningsstillinger innen økonomifag, helsearbeiderfag og helse- og oppvekstfag. Vi har også ledig stilling som dramapedagog og sangpedagog. Alle stillingene er ledige fra 1. august 2015. (13.05.15)

   

Gjøvik videregående skole, Postboks 534, 2803 Gjøvik Telefon: 61 14 94 00  Telefax: 61 14 94 01 E-post: gjovik.vgs@oppland.org
Ansvarlig redaktør: Åse Sletten  Webredaktør: Tor Henrik Mikkelsgård